Bộ Chính trị yêu cầu sớm chấm dứt tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp

Bộ Chính trị yêu cầu sớm chấm dứt tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp

Cùng Hana Garden City Mê Linh tìm hiểu “Bộ Chính trị yêu cầu sớm chấm dứt tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp”

CafeLand – Bộ Chính trị yêu cầu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất, nước, rừng; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất trồng lúa. Có cơ chế, chính sách và chế tài đủ mạnh để sớm chấm dứt tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp,…

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 81 – KL / TW của Bộ Chính trị về việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.

Tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp tại Quảng Nam

Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành hàng loạt các nhiệm vụ và giải pháp như, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về công tác đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục cơ cấu lại để phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ, lương thực, thực phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị.

Đồng thời, nâng cao khả năng và quyền tiếp cận của người dân đối với lương thực, thực phẩm an toàn, bảo đảm dinh dưỡng; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh lương thực.

Ngoài ra, Bộ Chính trị còn yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh lương thực; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống trong thiên tai.

Trong đó, lưu ý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất, nước, rừng; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất trồng lúa. Có cơ chế, chính sách và chế tài đủ mạnh để sớm chấm dứt tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp. Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và ứng dụng công nghệ cao để quản lý, sử dụng đất trồng lúa hiệu quả, bền vững,…

Hana Garden City
Nguồn: Cafe Land
Keyword: Bộ Chính trị yêu cầu sớm chấm dứt tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NHẬN BẢNG GIÁ DỰ ÁN